a

21/4-20 – Der kan spilles torsdagsherre fra torsdag d. 23/4 – 2020

EGCs bestyrelse har godkendt at vi nu kan begynde vores turnering ved at spille Torsdags Heldags  “sammen hver for sig” .

Der spilles efter de retningslinier som Ebeltoft Golfklubs bestyrelse har sat op for spil på banen.

Vi spiller som i vintergolf turneringen over flere dage ( man skal ved tilmelding krydse af hvilken dag man man spiller sin tællende runde. (Torsdag; fredag eller lørdag)

Alle skal anvende selvindtastning, eller selv taste ind hjemmefra via det udsendte link. De der ikke kan gøre dette må sende et foto af deres scorekort til turneringsledelsen. Scorekort kan printes fra klubbens hjemmeside eller skrives på papir; hulscoren er nok også i Stableford. Mail med scoren kan også anvendes.

Nærmest  flaget på 3,6 (i to), 9, 15, 17 og /birdie hul 10 må sendes i separat SMS  eller mail til turneringsledelsen. (husk at skrive hvem og hvilket hul det er,)

Turneringsledelsen:

Allan Steen 4267 0477 mail avsteen@yahoo.dk

Michael Rosleff 40885255 mail michael.rosleff@gmail.com

Bemærk:

Nærmest flaget må ikke måles med flagstænger, kun med egene medbragte målebånd.

Vi holder ikke spisning/præmieuddeling før det engang  bliver tilladt at samles igenindtil da vil resultaterne løbende blive offentliggjort  på gul tee dk.

a

Velkommen til sæsonen 2019!

Torsdags heldags herrerne har sæsonstart den 4. april 2019 med gunstart kl. 15.30.

Vi vil gerne være mange flere end vi var i 2018, så hvis du tidligere har været medlem i denne klub i klubben og har lyst til at genopfriske torsdags eftermiddags/aften stemningen eller har lyst til at prøve, så kom og vær med.

Som sædvanlig bestemmer man – bortset fra gunstarterne – selv, hvornår man vil spille.

Vort mål er at der alle aftenener er spisning til rimelige priser, og man er velkommen til at medbringe gæster – både til spil og mad. For gæster som er medlemmer af  Golfringen koster det bare  turnerings fee. For gæster udefra ( og flexmedlemmer af EGC) skal der betales greenfee.

Tilmelding til turneringerne sker i Golfbox, turnerings fee er 35,- kr. pr gang, eller 550 for sæsonen´en. Se nærmere vedrørende betaling nedenfor.

Vores opslagstavle i klubhuset vil indeholde de mest nødvendige informationer, men det bedste sted at søge er her på vor hjemmeside, hvor programmet løbenden opdateres, ligesom resultatter, ranglister m.m. findes der!

Vi håber at se rigtigt mange af jer i løbet af sæson´en.

På Torsdags Heldags Herrernes vegne

Michael Rosleff

INFO:

Almindelige torsdage: Der kan spilles hele dagen. Vi forsøger at genindføre spisning alle torsdage, gæster velkomne.

Sæsonstart (gunstart) 4. April kl. 15.30

Der er spisning, præmie uddeling og informationsmøde om sæsonen og scoreregistrerings systemet m.m. efter matchen.

Kontingent 2019 sæson.

Sæson betaling for EGC medlem: kr. 550 eller pr. turnering kr. 35

Sidste frist for betaling af sæsonkontingent er 30. April 2019, evt. Betalt fee for turneringer i april kan fratrækkes ved indbetalingen

Sæson kontingent betales til reg nr. 5479 kontonr. 0003103215 Nykredit Bank (Claus Jeppesen)

Enkeltspil på Mobile Pay til 4029 7111 (Claus Jeppesen)

Gæster er meget velkomne:

Medlemmer af Golfringen, matchfee: kr. 35

Udenfor Golfringen, matchfee: kr. 35,- + green fee.

Greenfee betales i Golfbox, matchfee betales på mobile Pay til 4029 7111 (Claus Jeppesen).

Datoer for turneringer

13. juni kl. 16 (gunstart) Match mod Kalø

14. juni – fredagstur, formentlig til Hobro

25. juni (gunstart) Tirsdags Eftermiddags Damerne inviterer.

15. August kl. 16 (gunstart) Tirsdags Eftermiddags Damerne kommer på besøg.

31. august – lørdagstur, formentlig til Norddjurs

4. oktober kl. 13. Sæsonslut (gunstart)