Kontakt personer:

Bestyrelsen:

Formand og turneringsleder: Claus Jeppesen – 40 29 71 11 – cje@nybolig.dk

Turneringsleder: Allan Visti Steen – 42 67 04 77 – avsteen@yahoo.dk

Turnerings Fee og præmieansvarlig: Claus Jeppesen – 40 29 71 11 – cje@nybolig.dk

Madudvalg og ansvarlig for Madøkonomi: Steen Borregaard – 21 45 66 29 – steen@steenkok.dk

Madudvalg: Stig Andersen – 21 75 39 57 – sja@ebeltofts.net

Webmaster: Kim Hjorth – 40 15 04 94 – kh@dantid.dk